Визија, мисија и циљеви

 

 

Визија - ,,Академија за пословну економију” огледа се у вођењу наставног процеса и постојећег система студирања по принципима Болоњске декларације и новог Закона о високом образовању и осмишљавању и имплементирању система за праћење квалитета наставе који би био усклађен са специфичним карактеристикама економских пословних наука који би омогућио да се унапреди квалитет едукације и подигне степен сарадње наставника и студената.

Мисија - ,,Академија за пословну економију” је дефинисана потребом за квалитетним економистима оперативних профила са високим степеном професионалности из области пословних финансија и пословања малих и средњих предузећа. Као један од приоритетних задатака у мисији је да сваки наш свршени студент овлада стручним и практичним знањем потребним за ефикасну примену информационо-комуникационих технологија.

Циљеви - развоја ,,Академија за пословну економију” су утврђени са становишта:

 

Друштва - у смислу да образовање економских кадрова кроз концепцију примењених студија допринесе циљевима економске ревитализације Србије, као и укључивање наше земље у токове међународних интеграција.

Запослених - у смислу тежње да се оствари висок квалитет процеса рада (студирања) и квалитет свршених студената економске струке на нивоу који дају познати светски Универзитети сличног типа. Основа предметне тежње се заснива на знању и искуству наставног особља и на жељи студената да уложе максималан напор у сопствено квалитетно образовање. Остварење постављених циљева доприноси укупној научној и стручној афирмацији оснивача у простору образовања у Републици Србији и шире.

Студената - који добијају могућност образовања посебног и новог оперативног профила од суштинског значаја за ефикасно функционисање нашег економског механизма уз рад по најсавременијим образовним принципима:

,,Академија за пословну економију” ће омогућити перманентне размене студената и стицање знања и вештина на престижним међународним Универзитетима и самим тим и верификације стечених диплома.

 

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания