Чланци

Конкурс 2019/2020


 

Висока школаАкадемија за пословну економију“ 

Булевар Вука Караџића бр. 5. Чачак 

 

К О Н К У Р С 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ 

 

Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

 

На Основне академске студије: 

1. Пословање малих и средњих предузећа (90 студената) 

2. Финансије и банкарство (90 студената) 

На Мастер академске студије: 

1. Пословање малих и средњих предузећа (15 студената) 

2. Финансије и банкарство (15 студената) 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА 

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија прилажу Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

 

Право уписа на Мастер академске студије имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ. 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС 

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа: 

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Мастер академске студије достављају следећа документа: 

 

Сва документа се достављају у оригиналу или оверене копије.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од 28. јуна 2019. године до 05. јула2019. године у студентској служби „Академија за пословну економијуу Чачку, Булевар Вука Караџића 5 од 09-13 часова.

 

Пријемни испит - тест опште културе и информисаности и упис се одржава: 

10. јула 2019. године у 12 часова. 

11. јула 2019. године у 12 часова 

12. јула 2019. године у 12 часова 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 345 067, 064/ 405 0 405, или на сајту школе www.ape.edu.rs

 

гис-технологии
ткани для вышивания