Уговори

  Уговори о најповољнијим условима студирања запослених радника

 

 


 

 Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника Пореске управе Србије

 

 

      


 

 

 

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

 

 

 

 


 

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

  

 

 

 

  

 

 


 

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

 

 

 


 

 

 

  

  

 


 

  

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКИХ УПРАВА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ И ОРГАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

 

 

 

 

 


 

 

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ЗА ОПШТИНУ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ


 


 

 

 

     

 


 

 

Уговор о најповољнијим условима студирања запослених радника ЕПС-А ОДС ЈУГОИСТОК НИШ, СО ОГРАНКА ЛЕСКОВАЦ

 


 

 Уговор са интернационалном полицијском асоцијацијом 

 

  

 

 

 

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания