Мастер-пословање

 

НАЗИВ ДИПЛОМЕ:

МАСТЕР ЕКОНОМИСТА

ОБЛАСТ: ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА


 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм

 ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА другог нивоа академских студија

 

 

 ЛЕГЕНДА: 

ТМ–теоријско-методолошки; НС–научно-стручни; С–стручно-апликативни; ОБ–обавезни; ИЗ–изборни; п-часова предавања недељно; в-часова вежбања недељно; дон-часова додатних облика наставе недељно; сир- стручно истраживачки рада; оч-осталих часова недељно; ЕСПБ–европски систем преносивих бодова.

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания