Анкете студената

Резултати анкета коју су студенти попуњавали  

Анкета бр. 1:

Назив анкете: Провера извођења наставе и реализација студијског програма

од 48 анкетираних студената:

1. 100% је рекло да се предавања увек изводе према званичном распореду

2. 100% је рекло да се вежбе изводе према званичном распореду

3. 87% је рекло да се предавања изводе редовно, а 13% је рекло да се изводе углавом редовно

4. 94% је рекло да се вежбе изводе редовно, а 6% да се изводе углавом редовно

 

5.                                                                                                                      6.

                                      

 

7. 93% испитаника је одговорило да одговарајућа литература постоји и да је доступна, а 7% да не постоји и да није доступна

8. 16% испитаника је одговорило да је литература преобимна, а 84% да није преобимна 

 

9.

  . 


Анкета бр. 2

Назив анкете: Елементи вредновања научно-наставног процеса

 

- 48 испитаника (студената ,,Академија за пословну економију”) оценама од 1 (најгоре) до 5 (најбоље) вредновали су елементе научно-наставног процеса на следећи начин:

               

 

 

  


  

 

  

 


 

 

 

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания