Студијски програм

 

Студијски програм Високе школе ,,Академија за пословну економију" је у складу са престижним светским и европским Универзитетима.

 

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 

 I година академских студија је заједничка за оба студијска програма

 

 

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО

 

 II година основних академских студија

 

III година основних академских студија

 

IV година основних академских студија

 


  

ПОСЛОВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

 

 II година основних академских студија

 

 

III година основних академских студија

 

 

IV година основних академских студија

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания