Упис

 

 уписна документа:

Документа која су потребна за упис на прву годину студија су:

 

Документација се може доставити у виду оригинала или оверених копија.

 

Уплата се врши на следећи начин: 

Пример како треба попунити уплатнице приликом уписа на Високу школу ,,Академија за пословну економијау"


 

Документа која су потребна за упис на мастер студије су:

 

      Документација се може доставити у виду оригинала или оверених копија.


 

Документа која су потребна за упис у случају преласка са струковних на академске студије су: 

 

Документација се може доставити у виду оригинала или оверених копија.


Све информације око уписа, преласка са струковних на академске студије  или преласка са неког другог факултета на нашу Академију, можете добити на тел: 032/345-067, 032/330-290, 064/405 0 405, као и личним доласком у просторије студентске службе на ,,Академија за пословну економију" у Булевару Вука Караџића бр. 5 у Чачку. 

 


 

 Висока школа „Академија за пословну економију“ Булевар Вука Караџића бр. 5. Чачак

 

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ 

 



Висока школа „Академија за пословну економију“ уписује:

На Основне академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (90 студената)

2. Финансије и банкарство (90 студената)

На Мастер академске студије:

1. Пословање малих и средњих предузећа (15 студената)

2. Финансије и банкарство (15 студената)

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право уписа на Основне академске студије имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу, као и студенти других факултета и високих школа. Кандидати који конкуришу за упис прве године академских студија полажу пријемни испит – тест опште културе и информисаности. Кандидати који конкуришу за упис друге, треће и четврте године академских студија прилажу Уверење о положеним испитима, које издаје високошколска установа са које прелазе.

Право уписа на Мастер академске студије имају кандидати који су завршили Oсновне академске студије са 240 ЕСПБ.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Основне академске студије достављају следећа документа:

Кандидати приликом пријаве на конкурс на Мастер академске студије достављају следећа документа:

Сва документа се достављају у оригиналу или оверене копије.



КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе од28. јуна 2019. године до 05. јула2019. године у студентској служби „Академија за пословну економијуу Чачку, Булевар Вука Караџића 5 од 09-13 часова.

 

Пријемни испит - тест опште културе и информисаности и упис се одржава:

10. јула 2019. године у 12 часова.

11. јула 2019. године у 12 часова

12. јула 2019. године у 12 часова

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације о конкурсу и Високој школи „Академија за пословну економију“ могу се добити на телефоне 032/ 345 067, 064/ 405 0 405, или на сајту школе www.ape.edu.rs

         

 

гис-технологии
ткани для вышивания