Logo

Школарина

*Основних студија

Цена једне године студија износи 1000 евра и плаћа се у девет рата. Прва рата школарине износи 200 евра, остале рате износе по 100 евра у 8 месечних рата. Приликом уплате целе школарине, стиче се право на попуст од 10%. За чланове истог домаћинства се одобрава попуст по 15%. Све рате се плаћају у динарској противвредности, рачунато по средњем курсу НБС на дан уплате. Доказ о уплати мора бити достављен Академији и архивира се у досије студента.

Уплате се врше на текући рачун Високе школе ,,Академија за пословну економију" број: 325-9500600032162-79, са назначеним износом доспеле рате, школарине, уплате испита, овере семестра или завршног рада са обавезним уносом ЈМБГ студента, као позив на број. Уплатница се попуњава на следећи начин:

 

*Мастер студија

Школарина за мастер студије износи 1300 евра, плаћа се у једанаест месечних рата. Прва рата износи 300 евра приликом реализације уписа, а остатак школарине плаћа се у 10 рата по 100 евра. Приликом уплате целе школарине, стиче се право на попуст од 10%. 

*Бесплатна школарина

Најбољи студенти прве године студија добијају могућност конкурисања за бесплатно школовање у наредној години а одлуку доноси руководство Академије, као и о другим видовима бесплатних студија а све по одлуци руководства Академије. У сарадњи са бројним финансијским институцијама, Висока школа ,,Академија за пословну економију” Чачак омогућила је својим будућим студентима кредите по повољним условима.

© 2020 Академија за пословну економију Чачак. Сва права задржана.