ВЕРУЈ У СЕБЕ - СВЕТ ЈЕ ТВОЈ

ERASMUS POLICY STATEMENT

ERASMUS POLICY STATEMENT - IZJAVA O ERASMUS POLITICI

English language:

The „ACADEMY FOR BUSINESS ECONOMICS „realizes its mission and goals in accordance with recognized EU standards and values. Its vision is founded on the idea of a flexible and open higher education institution fostering an encouraging educational environment. Main goal is to modernize its curricula and take an active role in the economic and wider environment.

Our institutional internationalization and modernization strategy are realized through:

 • Entering bilateral cooperation agreements with foreign institutions for joint capacity building and curricula development through KA2 projects.
 • Networking with foreign organizations and institutions and membership in relevant international professional organizations and associations.
 • Participating in EU mobility programs based on similarity of education systems. Participating in Erasmus will help us build the European Educational Area through:
 1. Tackling skills mismatches and promoting excellence in skills development.
 2. Building inclusive and connected higher education systems
 3. Ensuring higher education institutions contribute to innovation
 4. Supporting effective and efficient higher education systems The main strategic goals in the period 2021-2027 are aimed at promoting student and staff mobility, providing a range of mobility options, increasing participation in mobility programs, internationalization of the curriculum, increasing the quality and quantity of international cooperation, partnerships and participation in international projects.

The targets planned include:

 • Achieving 10 % of outgoing student mobility (longer stays);
 • Achieving 20 % of blended mobility;
 • Ensuring that at least 1/5 of our staff gain international experience (teaching, training, research etc.);
 • Investment in the necessary framework and tools, curriculum development and developing a strong network to cover and support the International Competence areas;
 • Internal monitoring of International mobility and cooperation; Establishing a Forum by the International Office for the discussion on quality aspects and for regular assessments of mobility participants fill-ins. In such a way the International office will ensure a clear mechanism for reporting to the ABE administrative staff problems encountered, at the same time respecting confidentiality;
 • By 2025. the ABE should take steps to implement Automatic Mutual Recognition;
 • Taking active measures to implement requirements for digital mobility management, the EWP and the European Student Card Initiative;
 • Embracing and implementing OLS – Online Linguistic Support & LMS – Linguistic Management System;
 • Promotions of activities that enhance the active citizenship skills and competences;
 • Introduction, promotion and implementation of the Erasmus+ virtual exchange programs.

Srpski jezik: 

„AKADEMIJA ZA POSLOVNU EKONOMIJU“ svoju misiju i ciljeve ostvaruje u skladu sa priznatim standardima i vrednostima EU. Naša vizija počiva na ideji fleksibilne i otvorene visokoškolske ustanove koja neguje podsticajno obrazovno okruženje. Glavni cilj je modernizacija nastavnih planova i programa i preuzimanje aktivne uloge u ekonomskom i širem okruženju.

Naša strategija institucionalne internacionalizacije i modernizacije realizuje se kroz:

 • Ulazak u bilateralne sporazume o saradnji sa stranim institucijama za zajedničku izgradnju kapaciteta i razvoj kurikuluma kroz KA2 projekte.
 • Umrežavanje sa stranim organizacijama i institucijama i članstvo u relevantnim međunarodnim profesionalnim organizacijama i udruženjima.
 • Učestvovanje u programima mobilnosti EU zasnovanih na sličnosti obrazovnih sistema. Učestvovanje u Erasmusu pomoći će nam da izgradimo Evropski obrazovni prostor kroz:
 1. Rješavanje problema neusklađenosti vještina i promocija izvrsnosti u razvoju vještina.
 2. Izgradnja inkluzivnih i povezanih sistema visokog obrazovanja
 3. Osiguravanje da institucije visokog obrazovanja doprinose inovacijama
 4. Podrška efikasnim i efikasnim sistemima visokog obrazovanja

Glavni strateški ciljevi u periodu 2021. - 2027. usmereni su na promociju mobilnosti studenata i osoblja, pružanje niza mogućnosti mobilnosti, povećanje učešća u programima mobilnosti, internacionalizaciju kurikuluma, povećanje kvaliteta i kvantiteta međunarodne saradnje, partnerstava i učešća u međunarodni projekti. Planirani ciljevi uključuju:

 • Postizanje 10% odlazne mobilnosti učenika (duži boravak);
 • Postizanje 20% pomešane pokretljivosti;
 • Osiguravanje da najmanje 1/5 našeg osoblja stekne međunarodno iskustvo (podučavanje, obuka, istraživanje itd.);
 • Ulaganje u neophodne okvire i alata i za redovne procene popunjavanja učesnika u mobilnosti. Na taj način Međunarodna kancelarija će osigurati jasan mehanizamte, razvoj kurikuluma i razvoj jake mreže koja bi pokrivala i podržavala područja međunarodne kompetencije;
 • Interno praćenje međunarodne mobilnosti i saradnje; Osnivanje foruma od strane Međunarodne kancelarije za diskusiju o aspektima kvalite za izveštavanje administrativnih službenika ABE-a o problemima s kojima se suočila, istovremeno poštujući poverljivost;
 • Do 2025. ABE treba da preduzme korake za primenu Automatskog međusobnog prepoznavanja;
 • Preduzimanje aktivnih mera za sprovođenje zahteva za upravljanje digitalnom mobilnošću, EWP i Evropska inicijativa za studentske kartice;
 • Prihvatanje i primena OLS - Lingvistička podrška na mreži i LMS - Sistem lingvističkog upravljanja;
 • Promocije aktivnosti koje unapređuju aktivne građanske veštine i kompetencije;
 • Uvođenje, promocija i primena programa Erasmus + virtuelne razmene. 
2569541
ДанасДанас6936
ЈучеЈуче6905
Претходне недељеПретходне недеље58819
Овог месецаОвог месеца243562
УкупноУкупно2569541
Тренутно на сајту: 31
DEBUG
Time:[0.12176012992859sec]

Посетите нас на:


АКАДЕМИЈА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ ЧАЧАКАдреса: Булевар Вука Караџића бр. 5
Чачак
Тел: 032/345-067
        032/311-149
Тел/Фаx: 032/330-290
Моб: 064/4050-405;064/119-47-13
Еmail:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.