ВЕРУЈ У СЕБЕ - СВЕТ ЈЕ ТВОЈ

ВЕРУЈ У СЕБЕ - СВЕТ ЈЕ ТВОЈ

COURSE CATALOGUE

BASIC ACADEMIC STUDIES
COURSE : FINANCE AND BANKING
MODULE 1: FINANCE, BANKING AND INSURANCE

Nu.

m.

Code

Subject

Sem.

ECTS

1

20.OF0001

Macroeconomics

1

8.00

2

20.OF0002

Mathematics for economists

1

7.00

3

20.OF0010

The basics of management

1

8.00

4

20.OF0004

Informatics

1

7.00

5

20.OF0005

Statistics

2

7.00

6

20.OF0006

Business English 1

2

8.00

7

20.OF0048

Social psychology

2

7.00

8

20.OF0033

Economic system and economic policy

2

8.00

9

20.OF0034

Business economics

2

8.00

10

20.OF0009

Microeconomics

3

8.00

11

20.OF0018

Marketing

3

8.00

12

20.OF0011

Business English 2

3

7.00

13

20.OF0012

Business law

3

7.00

14

20.OF0013

Business Finances

4

8.00

15

20.OF0017

Monetary economy

4

6.00

16

20.OF0035

Financial Accounting

4

9.00

17

20.OF0036

Business English 3

4

7.00

18

20.OF0014

Banking

5

7.00

19

20.OF0023

Public finances

5

8.00

20

20.OF0019

Financial markets and instruments

5

7.00

21

20.OF0041

Public relations

5

8.00

22

20.OF0042

Marketing services

5

8.00

23

20.OF0040

Financial management

6

8.00

24

20.OF0051

Management Accounting

6

7.00

25

20.OF0022

Banking business

6

7.00

26

20.OF0038

Stock exchanges and stock exchange business

6

7.00

27

20.MM0011

Management information systems

6

8.00

28

20.OF0052

E-business

6

8.00

29

20.OF0025

International finances

7

8.00

30

20.OF0053

Investment and project management

7

7.00

31

20.OF0027

Insurance

7

6.00

32

20.OF0043

EU economy

7

6.00

33

20.OF0057

Actuarial and financial mathematics

7

6.00

34

20.OFSP

Professional practice

7

3.00

35

20.OF0029

Risk management

8

7.00

36

20.OF0054

Accounting of financial institutions

8

6.00

37

20.OF0056

Audit and control

8

6.00

38

20.OF0021

Management of human resources

8

7.00

39

20.OF0047

Fundamentals of strategic management

8

7.00

40

20.OF032A

Subject of final work

8

2.00

41

20.OF0032

Final work

8

2.00

српски језик:

Модул 1 Финансије, банкарство и осигурање - књига предмета

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Р.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

сем.

ЕСПБ

1

20.OФ0001

МАКРОЕКОНОМИЈА

1

8.00

2

20.OФ0002

МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ

1

7.00

3

20.OФ0010

ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА

1

8.00

4

20.OФ0004

ИНФОРМАТИКА

1

7.00

5

20.OФ0005

СТАТИСТИКА

2

7.00

6

20.OФ0006

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 1

2

8.00

7

20.OФ0048

СOЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА

2

7.00

8

20.OФ0033

ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

2

8.00

9

20.OФ0034

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

2

8.00

10

20.OФ0009

МИКРОЕКОНОМИЈА

3

8.00

11

20.OФ0018

МАРКЕТИНГ

3

8.00

12

20.OФ0011

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 2

3

7.00

13

20.OФ0012

ПОСЛОВНО ПРАВО

3

7.00

14

20.OФ0013

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

4

8.00

15

20.OФ0017

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

4

6.00

16

20.OФ0035

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

4

9.00

17

20.OФ0036

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 3

4

7.00

18

20.OФ0014

БАНКАРСТВО

5

7.00

19

20.OФ0023

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

5

8.00

20

20.OФ0019

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТРУМЕНТИ

5

7.00

21

20.OФ0041

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

5

8.00

22

20.OФ0042

МАРКЕТИНГ УСЛУГА

5

8.00

23

20.OФ0040

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

6

8.00

24

20.OФ0051

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

6

7.00

25

20.OФ0022

БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ

6

7.00

26

20.OФ0038

БЕРЗЕ И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ

6

7.00

27

20.MM0011

УПРАВЉАЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

6

8.00

28

20.OФ0052

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

6

8.00

29

20.OФ0025

МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ

7

8.00

30

20.OФ0053

УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА И ПРОЈЕКТИМА

7

7.00

31

20.OФ0027

ОСИГУРАЊЕ

7

6.00

32

20.OФ0043

ЕКОНОМИЈА ЕУ

7

6.00

33

20.OФ0057

АКТУАРСКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА

7

6.00

34

20.OФСП

СТРУЧНА ПРАКСА

7

3.00

35

20.OФ0029

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

8

7.00

36

20.OФ0054

РАЧУНОВОДСТВО ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА

8

6.00

37

20.OФ0056

РЕВИЗИЈА И КОНТРОЛА

8

6.00

38

20.OФ0021

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

8

7.00

39

20.OФ0047

ОСНОВЕ СТРАТЕГИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

8

7.00

40

20.OФ032A

ПРЕДМЕТ ЗАВРШНОГ РАДА 

8

2.00

41

20.OФ0032

ЗАВРШНИ РАД

8

2.00


BASIC ACADEMIC STUDIES
COURSE: FINANCE AND BANKING
MODULE 2: BUDGET, TAXES AND CUSTOMS

Num

ber.

Code

Subject

Sem.

ECTS

1

20.OF0001

Macroeconomics

1

8.00

2

20.OF0002

Mathematics for economists

1

7.00

3

20.OF0010

The basics of management

1

8.00

4

20.OF0004

Informatics

1

7.00

5

20.OF0005

Statistics

2

7.00

6

20.OF0006

Business English 1

2

8.00

7

20.OF0048

Social psychology

2

7.00

8

20.OF0033

Economic system and economic policy

2

8.00

9

20.OF0034

Business economics

2

8.00

10

20.OF0009

Microeconomics

3

8.00

11

20.OF0018

Marketing

3

8.00

12

20.OF0011

Business English 2

3

7.00

13

20.OF0012

Business law

3

7.00

14

20.OF0013

Business Finances

4

8.00

15

20.OF0017

Monetary economy

4

6.00

16

20.OF0035

Financial Accounting

4

9.00

17

20.OF0036

Business English 3

4

7.00

18

20.OF0014

Banking

5

7.00

19

20.OF0023

Public finances

5

8.00

20

20.OF0019

Financial markets and instruments

5

7.00

 

20.OF0042

Marketing services

5

8.00

21

20.OF0045

quality management

5

8.00

22

20.OF0055

Financial reporting

6

7.00

23

20.OF0041

Public relations

6

8.00

24

20.O10051

Management Accounting

6

7.00

 25

20.MM0011

Management information systems

6

8.00

26

20.O1F052

E-business

6

8.00

27

20.OF0025

International finances

7

8.00

28

20.OF0058

Customs system and policy

7

6.00

29

20.MM0009

International Business

7

7.00

30 

20.OF0027

Insurance

7

6.00

31

20.OF0043

EU economy

7

6.00

33

20.BPCSP

Professional practice

7

3.00

34

20.OF0060

Tax and customs procedure

8

6.00

35

20.OF0061

Budget and tax control and audit

8

6.00

36

20.MM0010

Budget accounting

8

7.00

37

20.OF0021

Management of human resources

8

7.00

 38

20.OF0047

Fundamentals of strategic management

8

7.00

39

20.OF032A

Subject of final work

8

2.00

40

20.OF0032

Final work

8

2.00

 Српски језик:

Модул 2 Буџет, порези и царине - Књига предмета 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

Р. бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

ЕСПБ

1

20.OФ0001

МАКРОЕКОНОМИЈА

1

8.00

2

20.OФ0002

МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ

1

7.00

3

20.OФ0010

ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА

1

8.00

4

20.OФ0004

ИНФОРМАТИКА

1

7.00

5

20.OФ0005

СТАТИСТИКА

2

7.00

6

20.OФ0006

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 1

2

8.00

7

20.OФ0048

СOЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА

2

7.00

8

20.OФ0033

ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

2

8.00

9

20.OФ0034

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

2

8.00

10

20.OФ0009

МИКРОЕКОНОМИЈА

3

8.00

11

20.OФ0018

МАРКЕТИНГ

3

8.00

12

20.OФ0011

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 2

3

7.00

13

20.OФ0012

ПОСЛОВНО ПРАВО

3

7.00

14

20.OФ0013

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

4

8.00

15

20.OФ0017

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

4

6.00

16

20.OФ0035

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

4

9.00

17

20.OФ0036

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ 3

4

7.00

18

20.OФ0014

БАНКАРСТВО

5

7.00

19

20.OФ0023

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

5

8.00

20

20.OФ0019

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТРУМЕНТИ

5

7.00

21

20.OФ0042

МАРКЕТИНГ УСЛУГА

5

8.00

22

20.OФ0045

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

5

8.00

23

20.OФ0055

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

6

7.00

24

20.OФ0041

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

6

8.00

25

20.OФ0051

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

6

7.00

26 

20.MM0011

УПРАВЉАЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

6

8.00

27

20.OФ0052

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

6

8.00

28

20.OФ0025

МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ

7

8.00

29

20.OФ0058

ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКА

7

6.00

30

20.MM0009

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ

7

7.00

31

20.OФ0027

ОСИГУРАЊЕ

7

6.00

32

20.OФ0043

ЕКОНОМИЈА ЕУ

7

6.00

33

20.БПЦСП

СТРУЧНА ПРАКСА

7

3.00

34

20.OФ0060

ПOРЕСКИ И ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК

8

6.00

35

20.OФ0061

БУЏЕТСКА И ПОРЕСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА

8

6.00

36

20.MM0010

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

8

7.00

37

20.OФ0021

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

8

7.00

38

20.OФ0047

ОСНОВЕ СТРАТЕГИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

8

7.00

39

20.OФ032A

ПРЕДМЕТ ЗАВРШНОГ РАДА

8

2.00

40

20.OФ0032

ЗАВРШНИ РАД

8

2.00


 

MASTER ACADEMIC STUDIES
COURSE: FINANCE AND BANKING

Number

Code

Subject

Sem.

ECTS

ПРВА ГОДИНА

1

20.MF0001

Methodology of scientific research

1

5.00

2

20.MF0002

Corporate finance

1

6.00

3

20.OF0039

Strategic Management

1

7.00

4

20.F00SC

Business psychology

1

5.00

5

20.MF0007

Business analysis

1

6.00

6

20.MF001B

Quantitative methods

1

6.00

7

20.MF009A Risk management in banking

2

6.00

8

20.MF009B Portfolio management

2

7.00

9

20.MF0003 EU monetary system

2

7.00

10

20.MF0006 Professional practice

2

3.00

11

20.MF001A Master thesis - study research work

2

9.00

12

20.MF001C Master thesis - development and defense

2

5.00

 

 Српски језик:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Финансије и банкарство 

Редни број

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

1

20.MФ0001

Методологија НИР-а 

1

2+2

5.00

2

20.MФ0002

Корпоративне финансије

1

2+2

6.00

3

20.OФ0039

Стратегијски менаџмент 

1

2+2

7.00

4

20.MФ009Ц

Психологија 

1

2+2

5.00

5

20.MФ0007

Пословна анализа 

1

2+2

6.00

6

20.MФ001Б

Квантитативне методе 

1

2+2

6.00

7

20.MФ009Б

Портфолио менаџмент 

2

2+3

6.00

8

20.MФ009A

Менаџмент у банкарству 

2

3+2

7.00

9

20.MФ0003

Монетарни систем ЕУ 

2

3+2

7.00

10

20.MФ0006

Стручна пракса

2

0

3.00

11

20.MФ001A

Мастер рад - студијско истраживачки рад 

2

10

9.00

12

20.MФ001Ц

Мастер рад – израда и одбрана 

2

0

5.00


MASTER ACADEMIC STUDIES
COURSE: MANAGEMENT

 

Редни

број

 

Шифра

 

Назив предмета

 

Сем.

 

ЕСПБ

1

20.MF0001

Methodology of scientific research 1 5.00

 

2 20.OF0039 Strategic Management 1 7.00
3 20.MF0002  Corporate finance 1 6.00
4 20.MF009C Business psychology 1 6.00
5 20.MF0007 Business analysis 1 6.00
6 20.MF001B Quantitative methods 1 6.00
7 20.MF0008 Operational management 1 6.00
8 20.MF0009 International business and management

1

6.00
9 20.MP0008 Marketing management 2 7.00
10 20.OF0044 Project management 2 7.00
11 20.MP0010 Management in sports 2 7.00
12 20.MP0002 Management in tourism 2 7.00
13 20.MM0006 Professional practice 2 0.00
14 20.MP0005 Master thesis - Study research work 2

0.00

15 20.MM001C Master thesis - development and defense 2  4.00

српски језик:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕНАЏМЕНТ

 

Р.бр.

 

Шифра

 

Назив предмета

 

Б

 

Тип

Активна настава

Остали часови

 

ЕСПБ

P

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

20.MФ0001

Методологија научног истраживања 

1

TM

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2

20.OФ0039

Стратегијски менаџмент

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

3

20.MП0И01

Изборни предмет 1 (бира сe 1 oд 2)

1

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ0002

Корпоративне финансије 

1

TM

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ009C

Психологија 

1

AO

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

4

20.MП0И02

Изборни предмет 2 (бира сe 1 oд 2)

1

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ0007

Пословна анализа 

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ001Б

Квантитативне методе

1

TM

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

5

20.MП0И03

Изборни предмет 3 (бира сe 1 oд 2)

1

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ0008

Менаџмент операција 

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

 

20.MФ0009

Међународно пословање и менаџмент 

1

TM

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

 

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

 

6

20.MП0И04

Изборни предмет 4 (бира сe 1 oд 2)

2

 

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

 

 

20.MП0008

Маркетинг менаџмент

2

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

 

 

20.OФ0044

Пројектни менаџмент

2

СA

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

7

20.MП0И05

Изборни предмет 5 (бира се 1 oд 2)

2

 

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

 

 

20.MП0010

Менаџмент у спорту 

2

НС

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

 

 

20.MП0002

Менаџмент у туризму 

2

НС

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

8

20.MM0006

Стручна пракса 

2

СA

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

9

20.MP0005

Мастер рад - студијски истраживачки рад 

2

СA

0.00

0.00

11.00

0.00

0.00

6.00

10

20.MM001C

Мастер рад – израда и одбрана 

2

СA

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

4.00

5.00

11.00

0.00

10.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 

20.00

 

30.00

Укупно часова активне наставе у блоку

30.00

 

Укупно часова по виду наставе у години

14.00

15.00

11.00

0.00

10.00

 

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

 

60.00

Укупно часова наставе у години

50.00

2569502
ДанасДанас6897
ЈучеЈуче6905
Претходне недељеПретходне недеље58780
Овог месецаОвог месеца243523
УкупноУкупно2569502
Тренутно на сајту: 47
DEBUG
Time:[0.25439786911011sec]

Посетите нас на:


АКАДЕМИЈА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ ЧАЧАКАдреса: Булевар Вука Караџића бр. 5
Чачак
Тел: 032/345-067
        032/311-149
Тел/Фаx: 032/330-290
Моб: 064/4050-405;064/119-47-13
Еmail:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.